TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Kauneushoitola Sirpa Lyytisen henkilötietolain (10 ja 24) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 25.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Kauneushoitola Sirpa Lyytinen (y-tunnus 1189616-4), Puijonkatu 15, 70100 Kuopio, 017-3644797 kauneushoitola.sirpalyytinen(at)gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sirpa Lyytinen, Isohiekantie 37, 71750 Maaninka, 0500 271238, kauneushoitola.sirpalyytinen(at)gmail.com

3. Rekisterin nimi

Kauneushoitola Sirpa Lyytisen asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen:

  • Asiakkaan käyntipäivämäärät hoidoissa
  • Käytetyt hoidot ja tuotteet
  • Asiakkaan ostamat tuotteet kotihoitoon
  • Mahdolliset allergiat/kontraindikaatiot tuotteille
  • Asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito esim. peruutukset/ajanvaihto esteen ilmaantuessa

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi ja puhelinnumero. Asiakasrekisteriä säilytetään 5 vuotta. Jos asiakas ei ole käynyt hoidoissa tänä aikana, rekisteri anonymisoidaan.Rekisterin päivittämisestä huolehditaan asiakaskäynnin yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas tallentaa tietonsa itse nettivarauksen yhteydessä tai varaamalla ensimmäisen käyntikerran yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakas ja palvelusuhteessa olevien tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tiedot on vain ja ainoastaan tarkoitettu yrityksen sisäiseen käyttöön.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista rekisteriä ei pidetä. Asiakasrekisterin tiedot on suojattu niin ettei niihin pääse ulkopuoliset henkilöt. Tiedot kerätään Tehdenin tietokantoihin jotka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla.

10. Tarkastusoikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista.

Evästekäytäntö

Mitä evästeet ovat?

Eväste on dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Selain lähettää tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle joka pyynnön yhteydessä.
Lue lisää: wikipedia

Käyttämämme evästeet

Käytämme sivuston analysoinnissa Google Analytics –palvelua. Google Analytics on ilmainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma, jota käytetään WWW-selaimen välityksellä. Kävijöistä kerätyt tiedot tallennetaan Googlen palvelimelle, josta niistä koottuja tilastoja voidaan tutkia Analytics-ohjelmaan kirjautumalla.
Lue lisää: Google Analytics

Mihin käytämme evästeitä

Evästeidän käytöllä pyrimme kehittämään palveluitamme.

Evästeiden poistaminen

Voit halutessasi estää evästeiden käytön tai poistaa selaimeesi tallennetut evästeet.
Lue lisää: Chrome, Windows Explorer, Firefox, Safari